Video xem thêm: Messi lập siêu phẩm... giống style tóc của Ronaldo