Video xem thêm: Dấu Ấn Phương Uyên - Ca khúc Ngựa Ô Thương Nhớ - Biểu diễn: 3 Con Mèo