Video xem thêm: Tiết mục nhảy sexy dance của Phương Mỹ Chi lễ 20-11-2013