Video xem thêm: "Lóa mắt" với cuộc sống thần tiên của cặp đôi cùng đi du lịch vòng quanh thế giới