Video xem thêm: [Video News] Lâm Chí Dĩnh pha trò trong buổi ra mắt phim mới