Video xem thêm: [ THE REMIX ] Hậu trường vui của The Remix 29/3