Video xem thêm: [ THE REMIX ] Tóc Tiên khóc sau khi được 4 điểm 10