Video xem thêm: [THE REMIX SHOW] Sơn Tùng uể oải đến cuộc thi