Video xem thêm: Cặp đôi hoàn hảo, tuần 5 - Kim Thư & Đàm Vĩnh Hưng