Video xem thêm: Barefoot Friends Ep 1 (sao Hàn quay phim ở VN)