Video xem thêm: THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG TẬP 5: TÓC TIÊN - DẠ CỔ HOÀI LANG