Video xem thêm: THE REMIX - HÒA ÂM ÁNH SÁNG TẬP 5: ĐÔNG NHI - BABY LÀ EM ĐÓ