Video xem thêm: Những nàng công chúa Disney chính xác theo lịch sử