Video xem thêm: Amber f(x): “Tiền bối Taeyeon là nhất”