Video xem thêm: Bắt gặp Justin Bieber thân mật với Ellen DeGeneres trong phòng tắm