Video xem thêm: Clip người mẹ đoàn tụ với gia đình sau gần 600 ngày xa cách vì Covid