Video xem thêm: Cô gái đi nhuộm tóc ăn Tết và phản ứng của mẹ