Video xem thêm: Nhiều người ra đi vì Covid, cả xóm thắp nến tưởng niệm