Video xem thêm: Cụ bà 75 tuổi bán chuối xào từng được MTQ hỗ trợ 25 triệu đồng