Video xem thêm: Cựu công chúa Nhật được bảo vệ nghiêm ngặt ở sân bay, chính thức sang Mỹ