Video xem thêm: Xe khách phuong trang leo 1 bánh lên thành cầu