Video xem thêm: Mọi người xếp hàng chật cứng trải nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông