Video xem thêm: Clip: Cụ bà 4 giờ sáng mới đi nhặt phế liệu về, được mạnh thường quân giúp đỡ