Video xem thêm: Clip em bé bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện điều trị Covid