Video xem thêm: Lộ tình tiết hấp dẫn cuối phim, Thy cầu cứu Nam: "Chị ơi đừng bỏ em"