Video xem thêm: Đi tiêm vaccine nhưng sợ kim, người đàn ông được anh cảnh sát nắm chặt tay vỗ về