Video xem thêm: Jackson từng là thành viên đấu kiếm