Video xem thêm: Clip bà con dùng cờ, "chiêng trống" đón người xa quê: Nghèo vật chất nhưng giàu tình thương