Video xem thêm: Em bé ngơ ngác theo bố về quê, trong giỏ xe là hũ tro cốt của mẹ