Video xem thêm: Con gái Phi Nhung viết thư gửi Chủ tịch nước: “Xin ngài giúp cho mẹ con sớm được về với con”