Video xem thêm: Dòng người nườm nượp HỒI HƯƠNG từ ngày 1-10 đến nay, nhiều tỉnh thành có nguy cơ "vỡ trận"