Video xem thêm: Mạnh Trường chăm sóc Phương Oanh ở hậu trường Hương Vị Tình Thân