Video xem thêm: Người phụ nữ chi 100 triệu/ngày hỗ trợ người từ Sài Gòn về quê