Video xem thêm: Leon có thêm biệt danh mới là "thánh chơi dơ", đến cả anh hai Subeo cũng phải bỏ chạy