Video xem thêm: Xuýt xoa với chiếc Iphone 13 hồng đầy “nam tính”