Video xem thêm: Tình nguyện viên che mưa, trải thảm cho bà con đi đỡ ướt