Video xem thêm: Khoảnh khắc Hồ Ngọc "chỉnh" Kim Lý khi nói chuyện với Subeo