Video xem thêm: Lương Bằng Quang bị lừa tại Phú Quốc, làm từ dọn vệ sinh đến cọ toa-lét để mưu sinh