Video xem thêm: Những Hoa hậu, Á hậu có tài ca hát: Hương Giang có loạt hit, Kiều Loan mấy chốc lên luôn