Video xem thêm: Cụ ông nắm tay vợ đi test Covid, chu đáo lo cho người bạn đời từ A-Z