Video xem thêm: Clip: Thấy người phụ nữ đeo đầy vàng đi tiêm, nhân viên y tế liền vuốt lấy vuốt để xin vía