Video xem thêm: Những điểm trong bài post sao kê của Trấn Thành khiến CĐM không thể đồng tình hơn