Video xem thêm: “Số khổ” như Mạc Văn Khoa: Con mặt nghiêm khắc với bố, vợ chăm chỉ tập võ