Video xem thêm: Chú chó trung thành ngồi trên xe tang chủ đến giây phút cuối cùng