Video xem thêm: Thấy cá Koi bạc triệu “bay” ra khỏi bể, đàn chó sủa inh ỏi báo động chủ