Video xem thêm: Con gái Nhã Phương - Trường Giang chăm chỉ học hành, tướng đi giống bố y đúc