Video xem thêm: Mẹ vừa khỏi Covid đã xin đi chăm 3 con cách ly, bất chấp tái nhiễm