Video xem thêm: Clip: MTQ cõng cụ bà F0 vào bệnh viện