Video xem thêm: Trường Giang đùa giỡn với thành viên Running Man tại sân bay