Video xem thêm: Tiktoker gây tranh cãi về quan điểm phụ nữ phải rửa bát